Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen. Enda kravet är att kandidaten ska ha minst en sakförsäkring hos oss – till exempel en sakförsäkring för boende, lantbruk och företag.

Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning. Nu är det dags att nominera kandidater till fullmäktige i kommunerna Borås, Bollebygd, Ale, Lerum, Alingsås och Vårgårda. Valet till fullmäktige sker i januari 2022 genom öppna val i de sex kommunerna som nämns här ovan.

Nominering till årets val startar 15 september och pågår till 30 september 2021. 

 

Inför valet

Vart tredje år är det val till fullmäktige där kunder väljs in som fullmäktigeledamöter för att representera övriga kunder. 

Du kan nominera dig själv eller bli nominerad av en annan sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg i Borås, Bollebygd, Ale, Lerum, Alingsås eller Vårgårda. Du kan även bli nominerad om du tidigare varit, eller om du i dagsläget är fullmäktigeledamot och står till förfogande för omval. När nomineringstiden är slut är det nomineringskommittén som tar fram förslag på kandidater, vilket är underlaget för röstningen i fullmäktigevalet.