Fullmäktigeval

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen. Enda kravet är att kandidaten ska ha minst en sakförsäkring hos oss – till exempel en sakförsäkring för boende, lantbruk och företag - och vara bosatt i någon av de kommuner som står för val.

2022 var det dags för fullmäktigeval i regionerna Borås (med kommunerna Borås och Bollebygd) och Mittenälvsborg (med kommunerna Ale, Lerum, Alingsås och Vårgårda).

Årets fullmäktigeval är nu avslutat och resultatet hittar du på https://www.lansforsakringar.se/alvsborg/privat/om-oss/fullmaktigeval/